Nieuws 

BEREIKEN HOOGSTE PUNT
TOPSPORTCAMPUS HEERENVEEN


Het is het motto van de topsport: sneller, sterker en hoger. Om te pieken op het juiste moment moeten alle details in het dagelijkse ritme van trainen, studeren, leven en wonen van atleten kloppen. In Heerenveen – Sportstad bij uitstek - wordt voortdurend nagedacht over faciliteiten die het leven van topsporters nog verder kunnen verbeteren. Zoals huisvesting in een voor atleten meest optimale vorm.

In Heerenveen wordt dat gerealiseerd door de bouw van Cunabula, een woontoren naast het IJsstadion Thialf. Cunabula (Latijns voor ‘wieg’) biedt vanaf medio volgend jaar onderdak aan sporttalenten die zijn aangesloten bij Topsport NOORD. 

“Met de komst van deze campus zijn we in staat om een grote groep topsporters en talenten uit verschillende takken van sport een (t)huis te bieden. Dichtbij de trainingslocaties maar wel als onderdeel van het breder maatschappelijk leefmilieu”. Aldus Evert Jorritsma, directeur Topsport NOORD. De wens komt uit, aan de topsportcampus Cunabula wordt druk gebouwd! Onlangs hebben we zelfs al het hoogste punt bereikt, wil je het bekijken, ga dan langs de Heremaweg in Heerenveen, middenin het Thialf-gebied, het is niet te missen.  

De met gouden linten omwikkelde gevel naar het ontwerp van architect René van Zuuk siert vanaf medio 2024 het Heerenveense straatbeeld, we zijn dan een 'Troffee' rijker!

Kijk hier de animatie 'Pieken op het juiste Moment'