Nieuws 

TOPSPORT in THIALF

Dragen van een mondkapje is wederom verplicht, met uitzondering van sporters in de trainingssetting.

Daarnaast blijft het testen voor toegang protocol in werking zoals dit reeds was ingezet in afstemming met de diverse medische staf leden van TeamNL, de KNSB en merkenteams.


CORONA maatregelen

Om ons heen is het duidelijk dat er een leven is ontstaan met Corona, echter vrijwel dagelijks veranderen de veiligheidsrichtlijnen en hygiëne protocollen. Met dit schrijven willen Topsport Noord en de medische staf van Topsport NOORD een aantal belangrijke aandachtspunten omtrent veiligheid en hygiëne in relatie tot COVID-19 onder je aandacht brengen.

CONTACTPERSOON aangaande CORONA zaken: Annelies Kolder ([email protected])

Hygiëne

De belangrijkste aandachtspunten blijven:

• Hou je aan het hygiëne protocol, daar ben je zelf verantwoordelijk voor.

• Was handen zo vaak als mogelijk, gebruik handdesinfectans op de sportsetting.

• Houd de vereiste 1,5 meter onderlinge afstand.

• Geen fysieke begroetingen (dus ook geen elleboog en box!).

• Vermijd situaties waar veel mensen komen.

• Maximaal 3 personen op je appartement.

• Geen bezoek van externen.

• Houd je kamer schoon en desinfecteer dagelijks de contactpunten, zoals kranen, deurklinken en wc(bril).

• Niet uit bidon van een andere sporter drinken. Handig is om je naam op je eigen bidon te zetten.

Melden

In toenemende mate zijn er talenten, topsporters en begeleidingsstaf van onze programma’s die zich laten testen op COVID-19 (Corona). Hoe gaan we hier mee om en wat is de juiste route:

Klachten:

De meest voorkomende symptomen:

• koorts

• droge hoest

• vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen:

• pijn in het lichaam

• keelpijn

• diarree

• bindvliesontsteking

• hoofdpijn

• aangetast smaak- of reukvermogen

• huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Ernstige symptomen:

• kortademigheid of ademhalingsproblemen

• pijn of druk op de borst

• aangetast spraak- of bewegingsvermogen

Bij klachten telefonisch contact met de sportarts en trainer opnemen en een afspraak inplannen voor een Coronatest.

Hoe om te gaan met sporters of stafleden met eventuele (milde) klachten:

• Sporter/staf met klachten adviseren te testen op Corona.

• Sporter/ staf met klachten in quarantaine tot na de uitslag van de test (max 48uur).

• Directe huisgenoten blijven ook thuis.

• Andere teamleden / stafleden etc hoeven geen maatregelen te nemen indien er geen contact is geweest ten tijde van de klachten.

OOK bij slechts verkoudheidsklachten (en een negatieve testuitslag) thuis blijven tot je 24u klachtenvrij bent! Dit om te voorkomen dat grote groepen sporters elkaar besmetten en allemaal thuis moeten blijven en testen moeten ondergaan!

Bij 24 uur klachtenvrij zijn, voor de Coronatest is afgenomen, mag je weer uit quarantaine en de test afbellen.

Testen

• GGD tel. 0800-1202, deze test is gratis. Wachttijd is vaak 1 a 2 dagen voor je terecht kunt.

• Sportarts, hier zijn kosten aan verbonden, je kunt wel snel terecht.

Daarna tot uitslag test bekend is, in quarantaine, dus geen trainingen etc. bezoeken.

Bij een positieve testuitslag:

Je moet thuis in isolatie uitzieken, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo kunnen we verdere besmettingen voorkomen. Melding bij sportarts, trainer en Topsport NOORD.

1. Blijf op je eigen kamer, geen verplaatsingen maken in de gang of elders in de woonaccommodatie.

2. Ontvang geen andere sporters/ bezoek op jouw kamer.

3. Maak met andere sporters afspraken over aanleveren eten en andere boodschappen.

Je mag weer uit isolatie als je 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij COVID-19 én het minimaal 10 dagen geleden is dat je ziek werd.  


Contactpersonen:

Annelies Kolder (Corona gerelateerde zaken)

Robbie Hoekstra (Operationele zaken)

Evert Jorritsma (Management zaken)