Dopingvrije Sport

Sport is te mooi voor doping

Kennis van de dopingregels is een belangrijk aspect. Topsporters moeten deze namelijk goed kennen, om onbewuste dopingovertredingen en lange schorsingen te voorkomen.

De sport is tegen doping, omdat dopinggebruik (bewust of onbewust) de eerlijkheid en integriteit van de sport én de gezondheid van de sporter aantast.

Dit is een overkoepelend thema, dat voor alle sporten van toepassing is en onderdeel hoort te zijn van de opleiding tot topsporter. Daarom hebben de Dopingautoriteit en NOC*NSF de doorlopende leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld.

Topsport NOORD vindt dat RTC sporters/coaches/ouders hier kennis en kunde van moeten hebben.

Kijk voor meer info in ons infoboekje hieronder:

De doorlopende leerlijn Dopingvrije Sport (DLDS) is opgebouwd uit 8 thema’s.

Voor elk thema uit deze leerlijn zijn kerndoelen geformuleerd, die bestaan uit leer-, trainings- en vormingsdoelen.

De DLDS beschrijft per leeftijds- en ontwikkelfase welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn voor een dopingvrije sport. Aansluitend op deze fasen zijn drie verschillende basisvoorlichtingen voor sporters ontwikkeld: brons, zilver en goud. Qua kennis wordt er telkens een stapje bij gedaan. 

De voorlichtingen worden ingevuld door de Dopingautoriteit, en onderdelen ervan zullen in de toekomst ook online aangeboden worden.


Definitie van doping

Officieel luidt de definitie van doping: “Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.”

Dopingovertredingen

Niet alleen het gebruik van doping is een dopingovertreding. In totaal zijn er namelijk tien verschillende overtredingen.

Dopingwetgeving

De Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken.

Dopingcontroles

Dopingcontroles vormen een essentieel onderdeel van het anti-dopingbeleid. In Nederland wordt het merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de Dopingautoriteit. Bij dopingcontroles worden urinemonsters, en in sommige gevallen bloedmonsters afgenomen.

Urinecontrole

Bekijk hier stap voor stap hoe een urinecontrole verloopt.

Bloedcontrole

Bekijk hier stap voor stap hoe een bloedcontrole verloopt.

Rechten en plichten

Om een dopingcontrole zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de sporter goed geïnformeerd is over zijn of haar rechten en plichten.

Meldpunt Doping

Bij het Meldpunt Doping van de Dopingautoriteit kun je vertrouwelijk informatie geven over dopingovertredingen, zoals dopinggebruik of dopinghandel. Ook anoniem.

Vertrouwenspunt Sport

Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.

Be PROUD

De inzet van sportorganisaties is essentieel voor schone sport. Wij kunnen namelijk de juiste toon zetten door verantwoordelijkheid te nemen en ons uit te spreken. Daarom is Topsport NOORD / CTO NOORD partner geworden van Be PROUD. Samen met de andere partners staan we achter de inhoud van Be PROUD en stimuleren schone sport met een éigen boodschap, die past bij onze sport(ers) en organisaties.Be PROUD richt zich op het versterken van sportwaarden, met als doel het stimuleren van het ‘schone sportgedrag’. Het programma kent vijf kernwaarden: 

  • Passionate 
  • Real 
  • Outspoken 
  • United 
  • Dedicated 

Trots staat centraal: trots kunnen zijn op eigen, schone sportprestaties én gezamenlijk trots kunnen zijn op schone sport in het algemeen. De Dopingautoriteit is de initiatiefnemer van het programma, maar zij ziet graag dat het een programma van en voor de sport wordt.

Meer info of ook partner worden kan via SupportSchoneSport.