Overheden

Topsport Noord heeft samen met acht Noordelijke overheden het initiatief genomen om een gezamenlijke Noord Nederlandse topsportagenda te initiëren waarmee we de samenleving in Noord-Nederland duurzaam willen versterken. Deze Noord Nederlandse topsportagenda dient als basis voor één gezamenlijk inhoudelijk verhaal voor topsport en talentontwikkeling in Noord Nederland. Het kan niet langer zo zijn dat initiatieven inhoudelijk langs elkaar gaan en niet op elkaar aansluiten. Gerelateerde initiatieven als bijvoorbeeld het (top)sportakkoord, regeling buurtsportcoaches, vitale sportverenigingen en de topsporttafel worden voortaan genomen en uitgewerkt in het verlengde van deze Noord Nederlandse topsportagenda voor zover het topsport en talentontwikkeling betreft.

Noord Nederlandse topsportagenda

In de Noord Nederlandse topsportagenda is een programma langs zes lijnen opgesteld die gaat zorgen voor een impuls voor talentontwikkeling:

- We versterken de route van breedtesport naar topsport via talentontwikkeling.

- We bieden kwalitatief hoogwaardige faciliteiten aan Noord-Nederlandse talenten en topsporters.

- We optimaliseren de (excel)lerende topsportinfrastructuur.

- We bouwen aan een hub die talentontwikkeling en aanverwante partners en domeinen duurzaam verbindt.

- We verbeteren de zichtbaarheid

- We verbreden en verduurzamen de financiële basis onder topsport en talentontwikkeling.

De wapens van de Provincies Groningen, Drenthe en Fryslân