Partners

Om optimale programma's te kunnen draaien hebben sporters en coaches faciliteiten nodig. Om al deze faciliteiten in de regio te kunnen bieden, werken we samen met diverse partners. Het gaat dan om partners die financieel bijdragen of in accommodaties, onderwijs en in de diverse leerlijnen.

Winnen doen we samen

Belangrijke partners in de regio zijn de overheden, de drie noordelijke provincies en gemeenten. Samen werken we aan een Noordelijke Sportagenda, waarin de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de gemeentes Heerenveen, Groningen, Emmen, Smallingerland en Sùd Fryslân participeren.

Ook onze onderwijspartners in Groningen (Werkman College), Emmen (Carmel College) en Heerenveen OSG Sevenwolden, allen Topsport Talent Scholen, ondersteunen de programma's om onderwijs en sport optimaal te combineren.

Verder worden we ondersteund door de kenniscentra van het Noorden, Hanze Hogeschool, Rijks Universiteit Groningen en het Sportscience Institute Groningen.

De experts verzorgen de begeleiding en ook de leerlijnen.