Leerlijnen

5 doorlopende Leerlijnen

Deze kennis komt natuurlijk niet vanzelf. Daarom heeft NOC*NSF een aantal doorlopende leerlijnen opgesteld om “topsporters in de dop” gedurende ongeveer acht jaar voor te bereiden op de wereldtop. 

Voor elk expertgebied hebben de betreffende experts van Team NL samen met de prestatiemanager een lijn uitgezet, zodat talenten kunnen bouwen aan de kennis die uiteindelijk aan de top noodzakelijk geacht wordt. Het is de 'Opleiding tot Topsporter' los van de sportspecifieke ontwikkeling van een talent.

De Leerlijnen / Expertgebieden die we erkennen:

  • Medisch
  • Voeding
  • Prestatiegedrag
  • Fysiek
  • Dopingvrije Sport

Over elk van deze Leerlijnen kun je in het menu hiernaast meer informatie vinden.


Wat is een leerlijn

Een leerlijn geeft per expertgebied aan op welke manier talenten in kennis van het startniveau tot de einddoelen komen. Belangrijke momenten in de leerlijn heten tussendoelen. De leerlijnen zijn een leidraad voor de experts en de trainer/coaches, hiermee kunnen zij de ontwikkeling van de talenten in de expertgebieden invullen. Ook weten zij op welk niveau de talenten ongeveer moeten zitten om te voldoen aan de tussendoelen en einddoelen. De leerlijnen worden ingezet om de kennis van de experts te vertalen naar de praktijk en hierdoor voor talenten een 'opleiding tot topsporter' vorm te geven. De leerlijnen geven een praktische invulling aan de  geformuleerde kerndoelen.