Topsport Talent Scholen 

Een Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs. Vanaf de brugklas is het mogelijk om gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden van de Topsport Talentscholen.

Waarom een Topsport Talentschool?

Als (aankomend) topsporter heb je veel tijd nodig voor trainingen, wedstrijden en reizen. Vaak komt het onderwijs dan in gedrang. Op een Topsport Talentschool wordt rekening gehouden met je sportactiviteiten door je een aangepast programma te bieden op school. Een Topsport Talentschool mag namelijk extra faciliteiten bieden die op een normale school onmogelijk zijn.

Voor elk talent met een NOC*NSF-topsportstatus kunnen Topsport Talentscholen onderwijs bieden dat prima past in je sportprogramma. Topsport Talentscholen kunnen dus ‘maatwerk’ bieden en een belangrijk uitgangspunt voor de school is steeds te streven naar een schooldiploma dat bij je past!

Stichting Loot

Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land.

In het NOORDEN

Topsport NOORD werkt voor de clusters van RTC programma's samen met de drie Noordelijke Topsport Talent Scholen (TTS). Voor het cluster in Groningen werken we met Topsporttalent School Groningen, in Heerenveen met OSG Sevenwolden en in Emmen met het Carmelcollege. Hierdoor hebben we een Noordelijke spreiding en kunnen we talenten en talentprogramma's in alle drie onze provincies goed ondersteunen bij de combinatie Topsport/Talentontwikkeling en onderwijs. 

H.N. Werkman College, Groningen

Om sporters nog beter op maat te kunnen bedienen heeft het H.N. Werkman College ervoor gekozen een zelfstandige opleiding voor vo- onderwijs aan geselecteerde (top)sporters aan te bieden. Op de Topsport Talentschool Groningen kun je sporten op een hoog niveau combineren met een gedegen schoolopleiding.

(Top)sport en leren combineren

Bij ons beginnen de lessen later dan op een reguliere school, want ’s morgens wordt er getraind.

Omdat leerlingen niet altijd elke les aanwezig kunnen zijn vanwege trainingsstages en wedstrijden werken we met flexibele toetsing. In de bovenbouw is het ook mogelijk om vrijstellingen te krijgen voor vakken en om het examen eventueel over twee jaar te verdelen.

Maatwerk

We hebben leerlingen die op zo’n hoog niveau sporten dat de mogelijkheden die we standaard bieden niet genoeg zijn. In dat geval worden er afspraken gemaakt met de leerling, de mentor en de sportcoach die aan school verbonden is.

OSG Sevenwolden, Heerenveen

Om talent- en topsporters een helpende hand te reiken, bieden wij hen een aantal faciliteiten aan. De faciliteiten hangen af van de noodzaak ervan. Naarmate het niveau waarop de leerling actief is toeneemt, nemen de extra mogelijkheden ook toe.

OSG Sevenwolden ouderhoudt nauwe contacten met NOC*NSF, Topsport NOORD, Sportstad Heerenveen en uiteraard met diverse clubs. De SportLifeStyle klas aan de locatie Buitenbaan biedt sporttalenten de mogelijkheid onderwijs en sportactiviteiten optimaal te combineren. Topsportende leerlingen, die van NOC*NSF een nationale of internationale status hebben gekregen en trainen in een officieel bondsprogramma (Jong Oranje) van één van de bij Topsport Noord aangesloten sportbonden, kunnen worden toegelaten op het TAlentencollege Noord (TAN).

Op Leraar24 kun je een filmpje bekijken over de activiteiten van OSG Sevenwolden als Topsport Talentschool.

Carmelcollege, Emmen

We zijn van mening dat iedere leerling uniek is. De één is heel goed in wiskunde, terwijl een ander veel talent heeft op het gebied van zingen of uitblinkt in een bepaalde sport. Op het Carmelcollege Emmen kunnen we afspraken maken over de volgorde, tijdstippen en inhoud van de lesstof.

Goede faciliteiten

Een goed voorbeeld hiervan is onze topsport talentschool. Leerlingen kunnen dan onder schooltijd extra trainen en de gemiste lessen op een later moment inhalen. Ook leerlingen die op een heel ander gebied actief zijn dan sport, kunnen (in overleg met hun mentor en teamleider) gebruik maken van deze faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan jonge musicalsterren, grote zangtalenten of mode- en lifestyle bloggers.