Friesland

Overzicht 

Watersport

Inline

Schaatsen

Turnen dames

Turnen heren

Shorttrack

Judo

Zwemmen 

Beleid van de provincie Fryslân

Voor de provincie Friesland is topsport, vooral door het schaatsen, een wereldwijd visitekaartje van Friesland. Friesland is een van de regio’s in Nederland met een internationale sportinfrastructuur, die men verder willen uitbouwen. 

De provincie Friesland ondersteunt daarom het TeamNL Centrum in Heerenveen permanent. 

Thialf blijft de schaatstempel op wereldniveau: de beste, snelste en meest duurzame. De komende periode valt tevens een keuze over de toekomst van de ijshockeyhal bij Thialf en bepaalt de provincie daarin haar rol.

Daarnaast focust de provincie Friesland zich op Friese sporten zoals fierljeppen, kaatsen, skûtsjesilen en Frysk damjen als onderdeel van “it Frysk eigene”.