Status

Talent

Een definitie van het begrip talent is niet eenvoudig te geven. Vrijwel alle definities bevatten de componenten ‘bovengemiddelde aanleg’, ‘begaafdheid’ en/of ‘de potentie om de (mondiale) top te halen’.

Binnen het werkveld van de topsport is het daarom belangrijk om helder te krijgen wie en om welke redenen wordt aangemerkt als talent. Dit schept duidelijkheid voor jongeren, ouders en begeleiders. In- en uitstroom kunnen zo transparant en verantwoord als mogelijk worden vormgegeven en middelen gericht en effectief worden ingezet.

Om hier binnen de topsport helderheid in te krijgen, werken sportbonden en NOC*NSF met een zogenaamd talentprofiel. Een talentprofiel is een korte beschrijving van de competenties van een jonge sporter.

Talentprofielen kunnen voor meerdere doeleinden worden toegepast, namelijk:

1. Bij het identificeren van de meest kansrijke sporters, waarbij de prestatie en potentie bepaald worden;

2. Bij het vormgeven van het bevestigingsprogramma en het daarbij identificeren van high potentials;

3. Bij het monitoren van de ontwikkeling van talenten gedurende acht jaar naar het podium. 

Topsport

Sporters die actief zijn binnen seniorenprogramma’s die topsportfinanciering ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een A-, Selectie- of HP-status. Jouw sportbond is verantwoordelijk jou als sporter aan ons voor te dragen om een topsportstatus te ontvangen. Deze voordracht toetsen we aan je prestaties en de lijst Toekenningen programma's bonden en topsportcentra.

Na een positieve beoordeling van je statusaanvraag ben je als sporter verplicht om de E-learning voor Topsporters-module af te ronden. Deze module geeft jou de informatie die nodig is om je beroep als topsporter goed in te vullen. Na afronding wordt jouw status toegekend met de statusbrief als officieel document.