Duale Carrière

Onderwijs is voor veel topsporters vaak een groot struikelblok. Je wilt alles uit je topsportcarrière halen, maar ziet ook dat werken aan een maatschappelijke carrière vroeg of laat belangrijk is. Het normale onderwijs past niet altijd in de volle trainingsschema’s die topsporters draaien, waardoor ze genoodzaakt zijn een keuze te maken, of voor school óf voor de sport. TeamNL centrum NOORD kan het onderwijs zo aanbieden dat het past naast de sport en de ambities van de topsporter.

Einde topsportcarrière, start.....

Voor elke sporter komt het moment van stoppen, voor de een eerder voor de ander na een lange topsportcarrière. Wanneer je carrière als topsporter bij ons TeamNL Centrum Noord stopt, kunnen we je in een exitgesprek op alle faciliteiten wijzen voor daarna. Te denken valt aan ondersteuning richting je maatschappelijke carrière (bijv solliciatie training etc) maar ook gezond aftrainen en (para)medische begeleiding die daar bij nodig kan zijn. 

Ook de route richting TeamNL@work kunnen we met je doornemen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Annelies Kolder [email protected]

Zie onze story over onderwijs.

Basisonderwijs Het Slingertouw

Bij het turnen trainen zeer jonge kinderen al in een topsportprogramma, om een veilige leeromgeving te waarborgen hebben wij een samenwerking met OBS Het Slingertouw in Heerenveen.

Het kind staat centraal, niet alleen het sporttalent of de schoolprestaties, maar juist de behoeftes van het kind, zijn uitgangspunt. Dat betekent dat voor elk kind maatwerk moet worden geleverd. In het belang van het kind wordt er gezocht naar een samenwerking tussen de ‘moederschool’ waar het kind vandaan komt en OBS Het Slingertouw in Heerenveen, waardoor ook de vertrouwde omgeving en omgang met ‘thuis’ niet verloren gaat. OBS Het Slingertouw is de basisschool in Heerenveen waar Topsport NOORD een samenwerking mee heeft, om een zinvolle onderwijsinvulling te geven aan de dagen dat er twee trainingen plaats vinden in Heerenveen.

TAlentencollege Noord (TAN)

De TAN is een uniek concept in Nederland en komt voort uit de wens van topsport èn het onderwijs om de duale carrière van (jonge) topsporters optimaal vorm te geven.

Op de TAN kun je je opleiding in het voortgezet onderwijs combineren met topsport. En ook zodanig dat je sport centraal staat en het onderwijsprogramma er op wordt aangepast, ook als je bijvoorbeeld voor langere tijd in het buitenland bent. De TAN biedt een individueel leerprogramma op de niveau's VMBO, HAVO en VWO waar je, samen met een persoonlijke studiecoach, je eigen traject uitstippelt en de aanwezige faciliteiten benut. Vakspecialisten komen waar nodig naar de TAN toe om je te helpen bij je leerstof en de tentamenplanning. Door de unieke setting wordt gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling, die absoluut bijdraagt aan de sportieve ontwikkeling. Leerlingen zijn eigenaar van het eigen ontwikkelingsproces en worden hierin bijgestaan door de studiecoach in afstemming met de sportcoach, dit draagt bij aan een hoge mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Voor toelating bij de TAN moet je een toelatingsprocedure volgen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Alex de Lange, via [email protected]

tel: 0513-657385

MBO

In het Noorden zijn diverse MBO instellingen (waaronder het Friesland College, Alfa College en het Noorderpoort College) die werken met het Topsport addendum, dit betekent dat zij binnen de mogelijkheden meewerken aan flexibele lessen, meedenken en helpen bij het vinden van stages om de duale carrière van MBO sporters ook optimaal te ondersteunen. Door de hoge mate van praktijkgerichte opleidingen in het MBO blijft het altijd een maatwerktraject, waarbij vanuit Topsport NOORD / TeamNL centrum NOORD ondersteuning geboden kan worden.

HBO / WO

Op het gebied van HBO en WO werken wij samen met onderwijsinstellingen in Leeuwarden (NHL-Stenden en Van Hall Larenstein) en in Groningen (Hanzehogeschool en RuG). Al deze instellingen hebben FLOT (FLexibel Onderwijs en Topsport) ondertekend en geven daarmee aan een topsportregeling en -faciliteiten te hebben. Al deze hoger onderwijsinstellingen hebben een topsportcoördinator, deze is het eerste aanspreekpunt voor sporters binnen de onderwijsinstelling. Ook hebben zijn actuele kennis van de mogelijkheden en hindernissen die de diverse opleidingen met zich mee kunnen brengen. Het is dan ook van groot belang voor sporters om zich op tijd te oriënteren op een vervolgstudie. In eerste instantie is het belangrijk dat zij een studie kiezen waar de interesse ligt, om vervolgens de combinatie met sport te onderzoeken. Hierbij kunnen wij ondersteunen. Voor sommige opleidingen moet je je al vroeg in het jaar aanmelden in verband met een numerus fixus, voor alle overige opleidingen is 1 mei een belangrijke deadline.

Werk

Voor bemiddeling naar een bijbaan of de overstap naar je maatschappelijke carrière, kunnen we ondersteunen bij de diverse stappen. Wij kunnen bemiddelen naar lokale partners, maar uiteraard ook naar TeamNL@work.