Experts

Binnen het RTO (Regionale Topsport Organisatie) ondersteund Topsport NOORD de RTC programma's bij het realiseren van de basisvoorwaarden om te kunnen trainen, maar we faciliteren ook diverse experts die bij de programma's betrokken zijn, dat kan heel direct zijn binnen het begeleidingsteam, maar vooral in kennis die kan worden overgedragen t.a.v. de leerlijnen.

Voor elk expertgebied hebben de betreffende experts uit de regio (dicht op de programma's), kennis van de leerlijnen van NOC*NSF en kunnen hier workshops op maat inzetten, zodat talenten kunnen bouwen aan de kennis die uiteindelijk aan de top noodzakelijk geacht wordt. 

Opleiden tot topsporter

Kennis komt natuurlijk niet vanzelf. Daarom heeft NOC*NSF een aantal doorlopende leerlijnen opgesteld om “topsporters in de dop” gedurende ongeveer acht jaar voor te bereiden op de wereldtop. Het is de 'Opleiding tot Topsporter' los van de sportspecifieke ontwikkeling van een talent.

De Leerlijnen / Expertgebieden die we erkennen:

Medisch

Voeding

Prestatiegedrag

Fysiek

Dopingvrije Sport

Sporter centraal

Het niveau van de sporters uit de RTC selectie is bepalend voor de kennis die wordt aangeboden. De sporters staan centraal en de experts sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van de sporters.

Coach gestuurd

De coach kan bij de betreffende expert aangeven wat voor de selectie wenselijk zou zijn om aan te bieden, dit kan middels een 'menukaart' zijn, waardoor er een doorlopend programma ontstaat van diverse workshops en de kennis verder wordt uitgebouwd. Daarnaast werken uiteraard ook de coaches aan de leerlijnen binnen trainingen.