Drenthe

Overzicht

BMX

Handbal

Kleiduiven schieten

Wielrennen

Beleid van de provincie Drenthe

Sport en (volks)cultuur geven het leven in Drenthe mede kleur. Sport en bewegen zijn belangrijk voor gezondheid, geest en gemeenschapszin. Ook zijn goede sportvoorzieningen en een florerend cultuuraanbod belangrijk als aanjager van de regionale economie, als vestigingsfactor voor toekomstige Drenten en voor toerisme.

De provincie Drenthe geeft uiting aan deze visie door het programma Drenthe Beweegt te ondersteunen. Drenthe beweegt is de uitkomst van de samenwerking tussen de provincie Drenthe en alle gemeenten. Samen met partners uit het werkveld ontstaat de netwerkorganisatie met verbindende kracht, een integrale visie en structuur. Met als missie: inzetten op gezond opgroeien, op gezond ouder worden, op gezonde beleving van vrije tijd en dat iedereen mee kan doen.

Naast Drenthe beweegt investeert de provincie in het sportief benutten van de openbare ruimte en het buitengebied. Drenthe is bij uitstek de fietsprovincie van ons land. Ook focust de provincie Drenthe op topsportevenementen en haar waarde voor de samenleving.