NOC*NSF

NOC*NSF is momenteel samen met de bonden een overzicht aan het maken van de richtlijnen om tot succesvolle instroomprogramma’s te komen. Dit overzicht wordt per bond uitgeschreven en bevat de volgende onderdelen: 

- Algemene informatie: kort overzicht van het beleid van de bond met betrekking tot nationale en regionale programma’s en de locaties waar deze zich bevinden.

- Loopbaanprofiel: overzicht van de opeenvolgende niveaus en selecties van de sport en hoe deze landelijk is gestructureerd

- Talentprofiel: criteria waaraan sporters voldoen om als belofte of talent te worden aangemerkt, weergegeven in leeftijd, prestatieniveau en programma.

- Kwaliteitsrichtlijnen Meerjaren Opleidingsplan: samenvatting van een deel van de richtlijnen van programma’s voor talentontwikkeling


Bron: NOC*NSF De weg naar het podium.

De Weg naar het Podium

Opgeblazen verwachtingen, geknapte dromen bij jonge sporters, en een hoop meningen. Maar ook steeds meer dataverzameling en wetenschappelijke inzichten, duidelijkere talentprofielen en verscherpte opleidingsprogramma’s. Het thema talentontwikkeling bevindt zich op een kantelpunt. Om eraan bij te dragen dat het snel de goede kant op kantelt, presenteert het High Performance Team van TeamNL tijdens het Nationaal Coach Platform op 24 april 2018, het boek ‘De weg naar het podium’. Hierin worden de belangrijkste bouwstenen besproken om tot een optimaal opleidingsprogramma voor talentvolle sporters te komen.

Downloads NOC*NSF 

Verwijzingen vanuit het boek:

  • Checklist opleidingsprogramma
  • Format internationaal benchmarken
  • Format opstellen talentprofiel
  • Competentieprofiel talentcoach

Kun je hier downloaden.