Sportscience

Innoveren en testen is van groot belang in de dynamische wereld van topsport. 

Om de topsport en talentprogramma’s hierin te ondersteunen heeft Topsport NOORD een test-meetstraat en een uitleensysteem van testmaterialen. Dit samen wordt het Fieldlab genoemd. Aangesloten programma’s kunnen gebruik maken van de testmaterialen en de expertise borging die Topsport NOORD kan bieden vanuit betrokken partners.

Fieldlab

In de test-meetstraat kunnen verschillende testen worden uitgevoerd, op de locatie Thialf, met behulp van materialen die door Topsport NOORD worden aangeboden zoals een krachtplaat, Wattbikes, Lode Excalibur en videoanalyse systemen. Kleiner materiaal kan gehuurd worden en mag gebruikt worden op externe locaties. Materiaal in de uitleen is onder anderen handdynamometer, GoPro’s, Gym A’ware en lactaatscouts.

Voor de uitvoering en analyse van testen heeft Topsport NOORD het innovatielab Thialf en Tjongerschans als innovatie en testpartners. Als de deskundigheid die nodig is om de testen uit te voeren of te analyseren niet aanwezig is binnen het team, kan deze uitgevraagd worden bij deze partijen via Topsport NOORD.

Noordelijke samenwerkingen op het gebied van innovatie en kennisdeling hebben we met het SSIG en het Innovatielab.

Kennisdeling

Met enige regelmaat worden er bijeenkomsten voor coaches georganiseerd waar kennisdeling plaatsvindt. Als leidraad worden hier de leerlijnen voor genomen, maar ook daarbuiten zijn er onderwerpen die aan bod komen.

Mochten hier vragen over zijn, of wanneer er specifiek belangstelling is voor een bijeenkomst t.a.v. een sportscience onderwerp, dan kunnen coaches of ander geïnteresseerden informeren naar de mogelijkheden bij Topsport NOORD.

Neem hiervoor contact op met: 

Robbie Hoekstra, [email protected]

Masterclasses

Samen met het SIGG worden er jaarlijks een aantal Masterclasses georganiseerd. 

Hier wordt de actuele kennis vanuit theorie gekoppeld aan de actuele kennis in de praktijk. De bijeenkomsten zijn dan ook zo samengesteld dat er een lezing vanuit theorie wordt verzorgd, waarna aan de hand van een expert uit de praktijk trainer/coaches aan de slag gaan met een vertaling van deze theorie naar hun dagelijkse praktijk.

Voor meer info hierover verspreiden wij via de mail en onze media-kanalen.