Groningen

Overzicht

Volleybal

Basketbal

Roeien

Waterpolo

Schaatsen

Atletiek

Urban Sports

Beleid van de provincie Groningen

In het coalitieakkoord ‘Verbinden, Versterken, Vernieuwen’ van de provincie Groningen staat dat het nieuwe beleid ‘beweeg- en sociaal inclusief’ moet zijn. Dit komt terug in het mobiliteitsbeleid, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, natuurbeleving, economie en toerisme. 

Dit betekent dat iedereen zich welkom zou moeten voelen in de sport en dat sporten voor iedereen die mee wil doen ook mogelijk is. 

De provincie Groningen kijkt samen met de gemeenten wat er nodig is om Groningers te laten en blijven bewegen. Daarbij heeft provincie ook specifieke aandacht voor kwetsbare groepen sporters, die extra ondersteuning kunnen gebruiken. 

Talenten die extra ondersteuning nodig hebben op weg naar een topsportcarrière verdienen daarom ook extra ondersteuning.

Daarnaast focust de provincie Groningen zich op sportevenementen, en in het bijzonder de sociaal-maatschappelijke waarde van sportevenementen.