Fysiek

Een integraal onderdeel van de lichamelijke ontwikkeling van een (toekomstig) topsporter

Strength & Conditioning is een veelzijdige discipline die erop gericht is (toekomstige) topsporters te voorzien van de fysieke kwaliteiten die nodig zijn om te slagen in hun sport.

Deze kwaliteiten omvatten core-stabiliteit, kracht, snelheid en behendigheid, power, bewegingsbereik en uithoudingsvermogen. Iedere sport heeft andere vereisten en vraagt om andere fysieke training. De trainingen worden dan ook op maat ontwikkeld; per sport en afgestemd op het individu.

In grote lijnen is de fysieke training er op gericht om de kansen van de sporter te vergroten. Door de fysieke training neemt de belastbaarheid toe en is er een basis voor de langere termijn. Fysieke training dient voor:

• Verbetering van de wedstrijdprestatie;

• Verbetering van de trainingsbelasting;

• Voorwaarde voor specifieke trainingen

• Blessureherstel en blessurepreventie


 Kijk voor meer info in ons infoboekje hieronder:

Wat is de leerlijn Strength & Conditioning?

Binnen de fysieke trainingen worden de volgende kernactiviteiten gehanteerd:

Mobiliteit

Elke sport vraagt om een specifieke mobiliteit. Een beperking hiervan kan leiden tot compensatie(s) in uitvoering

Core- en Stabiliteitstraining

Effectief bewegen vraagt om een stabiel platform, zoals een goede stabiliteit rondom de lage rug/bekken en de schoudergordel.

Krachttraining

Met goede krachttraining leg je een solide basis op meerdere vlakken zoals;

• Je vergroot de belastbaarheid van je passieve bewegingsapparaat (beenderen, banden),

• Je beïnvloedt verschijningsvormen als kracht, explosiviteit, snelheid,

• Goede opbouw met krachttraining: het begint met goede technische basis met voornamelijk lichaamsgewicht, gevolgd door technische haltertraining waarbij de nadruk op “bewegen in grote ketens” ligt, aangevuld met enkele sportspecifieke voorwaarden. Hoofdbewegingen binnen de algemene weerstandstrainingen zijn : duwen, trekken, buigen, strekken en (anti)rotaties.

Sprong- en sprinttraining

Voornamelijk gericht op technische uitvoering, lichaamshouding en sportspecifieke opbouw.

Wenden & keren

Vooral binnen spelsporten is het snel kunnen versnellen en afremmen van doorslaggevend belang.


Binnen de leerlijn Strength & Conditioning (S&C) wordt er door MCZ Groningen verschillende begeleiding gegeven waar gebruik van kan worden gemaakt. Deze begeleiding kan zijn in de vorm van:

• Clinics

• Kortdurende trajecten (opstarten van programma's en periodieke ondersteuning)

• Langdurige trajecten (voorbereidingsperiode of geheel seizoen)

De trajecten kunnen op locatie worden uitgevoerd of bij één van de locaties van MCZ. De locaties van MCZ zijn het Topsportzorgcentrum Groningen of het Sportcomplex Europapark. Dit wordt bepaald na overleg over de wensen en mogelijkheden.