Prestatiegedrag

De weg naar de top bestaat uit vele hobbels

Zeer succesvolle (olympische) topsporters hebben een uitzonderlijke trainingsattitude. Zij zijn zeer gedisciplineerd, durven initiatieven te nemen én streven elke training naar de hoogste kwaliteit.

Dit gaat tezamen met eigenschappen die zorgen voor doorzettingsvermogen, toewijding, vastberadenheid en creativiteit. Vaardigheden die nodig zijn om optimaal te presteren zijn een must om te ontwikkelen als (toekomstig) topsporter.

De ontwikkeling van een talentvolle topsporter gaat niet zonder slag of stoot. Om obstakels te overwinnen hebben sporters veerkracht nodig en deze dient al op jonge leeftijd te worden verworven.

Binnen de leerlijn wordt verder gekeken dan alleen het aanreiken van mentale vaardigheden en trucjes. Het vormt het doel van een groter geheel namelijk de ontwikkeling van de sporter als persoon. Zodat hij/zij ook iets aan de vaardigheden heeft buiten het leven als (top)sporter.

Kijk voor meer info in ons infoboekje hieronder:

Wat is de leerlijn prestatiegedrag

De begeleiding die geboden wordt bestaat in eerste instantie in het ondersteunen van de coaches bij het ontwikkelen van de mentale ontwikkeling van de atleten. Het doel is om maximale voorwaarden om te kunnen presteren te bewerkstelligen. Tevens verzorgt de expert prestatiegedrag sessies mentale training in de sportomgeving van de atleet (op de mat, het ijs, het zwembad, enz). Een sessie duurt ongeveer een uur. De locatie is afhankelijk van waar de atleet zich bevindt.

Voor de RTC’s heeft dit als voordeel dat ze gebruik kunnen maken van de expertise van een NOC*NSF erkende expert prestatiegedrag en dat ze in de praktijk kunnen zien hoe ze, als trainer, vorm kunnen geven aan mentale aspecten van hun eigen sport.

Daarnaast kan de expert prestatiegedrag individuele atleten ondersteunen indien zij zich, met medeweten van de coach en/of ouders, tot de expert wenden. De individuele sessie kan zowel voor de atleet individueel zijn alsook in aanwezigheid van de coach of ouder(s). Dat wordt vooraf met de atleet bepaald.Deze individuele begeleiding valt voor RTC-sporters niet binnen de leerlijn prestatiegedrag die door Topsport NOORD wordt aangeboden. Hier zijn dus eigen kosten aan verbonden. De zorgverzekering kan hierin een deel van de gemaakt kosten vergoeden.

Organisatiestructuur

Sportcoaches, ouders en experts prestatiegedrag (EPG) hebben de taak om talenten te voorzien van bagage, waarmee ze tegenslagen kunnen interpreteren als positieve groeimogelijkheden.

Denk bijvoorbeeld aan goede doelen leren stellen, het kunnen reflecteren op prestaties en in staat zijn om wedstrijdspanning te reguleren. We sluiten aan bij de leerlijn prestatiegedrag van NOC*NSF.

Inhoudelijke opzet

Het integreren van de leerlijn prestatiegedrag binnen de RTC’s is een effectieve en efficiënte manier om persoonlijke vaardigheden structureel bij talentvolle sporters aan te leren.

Een essentiële kernwaarde daarin is dat de coach door een expert prestatiegedrag wordt betrokken bij de training van deze vaardigheden. Dit vergroot het effect van de training. De coach staat immers veel op de 'werkvloer' met de sporter.

Leeropbrengst

Aan welke competenties binnen de leerlijn gewerkt gaan worden, hangt af van de vraag van zowel de sporter(s) als de coach.

De sporters kunnen aangeven op welk gebied ze zelf denken te moeten bijleren, maar ook coaches kunnen dit aangeven voor zichzelf (hoe ga ik in een training om met...), de groep (een groepsworkshop over...) of voor een individu (zou een individuele sessie kunnen helpen bij ...).

Afhankelijk van de beschikbare tijd en middelen binnen een programma kan hier dan een afstemming over plaats vinden.

Er wordt binnen (in elk geval) 14 competenties gewerkt aan kennis, vaardigheden en het ontwikkelen van een attitude.

Binnen de leerlijn prestatiegedrag kun je worden gecoacht op je Topsportleefstijl of getraind voor maximaal presteren.