Voeding

De juiste (sport)voeding om optimaal te presteren

Het is belangrijk dat een sporter leert wat een goed voedingspatroon en eetgedrag is in relatie tot het leveren van prestaties.

Meer trainen betekent niet alleen meer eten maar vooral leren de juiste voedselkeuzes te maken op het juiste moment. Uiteindelijk is voeding een onderdeel van het totale trainingsprogramma van de (toekomstige) topsporter.

Gezien de jonge leeftijd van de sporter, acht jaar voor het podium, zal de omgeving van de sporter zoals ouder en gastouder in het begin meegenomen moeten worden in de voedingsadvisering en - begeleiding.

De trainer/coach zal altijd onderdeel uit moeten maken van dit proces doordat hij/zij vaak contact heeft met de sporter en daarmee een grote mate van invloed heeft op het gedrag.


Kijk voor meer info in ons infoboekje hieronder:

Wat is de leerlijn voeding?

Professionele voedingsadvisering en -begeleiding kan zowel de jonge sporter als de omgeving van de sporter helpen. Door te werken met een leerlijn zal de sporter en zijn omgeving beter voorzien worden van informatie over sportvoeding en kan uiteindelijk dieper worden ingegaan op specifieke sportvoedingsonderwerpen.

Voedingsadvisering en begeleiding kan individueel en/of in groepsverband worden gegeven. 

Vanuit Topsport NOORD wordt er geen individuele begeleiding aangeboden richting RTC-sporters. Individuele begeleiding wordt dan ook niet vanuit Topsport NOORD gefinancierd. 

Groepsvoorlichting, intervisie en workshops worden wel via Topsport NOORD georganiseerd en gefinancierd. RTC's kunnen hier kosteloos in meedraaien. 

Sportvoedingspiramide

Binnen de leerlijn en workshops wordt de voedingspiramide gehanteerd.

Alles in deze voedingspiramide rust op een gezonde basisvoeding. 

De allereerste vraag is dus of de basisvoeding tegemoet komt aan de behoeften van de sporter en of er geen tekorten ontstaan.

De tweede laag van de voedingspiramide is de sport specifieke voeding. De belangrijkste vraag hierbij is welke voedingsstoffen nodig zijn rondom de training om er winst uit te halen en je prestaties te verbeteren. Een juiste timing van voeding is van groot belang. 

Het topje van de piramide is de sport specialistische voeding, oftewel sportsupplementen. Dit topje heeft alleen nut als de voorgaande twee lagen goed zijn ingevuld.