Overzicht van RTC's

Wij vinden het erg belangrijk dat jonge talenten zich zo lang mogelijk in de eigen regio kunnen ontwikkelen. Het opzetten van een (landelijk) dekkende structuur met piramidale opbouw is voor ons dan ook van groot belang. 

In het Noorden kiezen we er om deze reden voor om de door ons erkende RTC programma's te koppelen aan een TTS (Topsport Talent School) dit om de persoonlijke - en sportieve ontwikkeling samen te laten verlopen. Dit maakt dat wij in het Noorden drie clusters van RTC programma's kennen, in elk van de provincies een.

In de provincie Groningen is dat cluster gekoppeld aan de TTS Werkman in de stad Groningen.

In Drenthe is dat cluster gekoppeld aan de TTS Carmel College in Emmen.

In Friesland is dat cluster gekoppeld aan de TTS OSG Sevenwolden in Heerenveen.

Uitzonderingen in deze koppeling zijn er voor het RTC roeien in Groningen omdat de leeftijd van RTC sporters niet overeenkomt met de voortgezet onderwijs leeftijd, maar met die van het hoger onderwijs. In Friesland is er een uitzondering gemaakt voor het RTC zeilen, aangezien die moeten trainen op het open water van het Sneekermeer en een koppeling aan onderwijs in Heerenveen zou alleen maar leiden tot een verhoging van de reistijd.