Prestatiegedrag

Maximaal presteren, door ondersteunen bij het opdoen van kennis, vaardigheden en attitude en deze kunnen toepassen, die ten goede komen aan de persoonlijke – en in het verlengde daarvan de sportieve ontwikkeling van de talenten en topsporters.

Prestatiegedrag

Prestatiegedrag is het gedrag dat voortkomt uit kennis, vaardigheden, attitude en/of ervaringen van de sporter dat:


  • leidt tot maximale ontwikkeling;
  • leidt tot optimaal omgaan met de vereisten, die behoren bij de ontwikkeling van talentvolle sporter tot topsporter;
  • in functie is van een continu presteren op topniveau.

Binnen het TeamNL centrum NOORD is gekozen voor een opbouw in de structuur en samenstelling van het team prestatiegedrag. Wij werken middels de leerlijn prestatiegedrag van NOC*NSF.

Zie ook onze story over prestatiegedrag.

Het is het doel van het TeamNL centrum NOORD om de omstandigheden waaronder atleten gaan presteren zo optimaal mogelijk aan te bieden. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat atleten hun eigen verantwoordelijkheid nemen of deze trachten te ontwikkelen. Het is duidelijk niet de bedoeling dat het TeamNL centrum NOORD voor atleten gaat zorgen. Het TeamNL centrum NOORD wil helpen en ondersteunen op weg naar een zelfstandig presterende sporter op topniveau.

Voor een topprestatie is het noodzakelijk dat:

1. de achtergrondsituatie van de sporter stabiel en in balans is. 

2. er geen sprake is van klinische problemen.

3. er een duidelijke ambitie is om de top te willen halen.

Experts Prestatie Gedrag (EPG) Noord

Om de voorwaarden voor een topprestatie te begeleiden zet het TeamNL centrum NOORD diverse professionals in.

Lifestyle coach

De belangrijkste taak van de lifestyle coach is het signaleren. Dit door sporters veel te zien en te spreken in hun dagelijkse omgeving en op informele wijze makkelijk bereikbaar te zijn. 

Binnen TeamNL centrum NOORD is Olof van der Meulen de lifestylecoach.

Lifeskill coach

Belangrijkste taak van de lifeskill coach is het coachen van sporters.

De functie van lifeskill coach is te splitsen in twee hoofddomeinen:

a.) het ondersteunen van sporters bij problemen die ontstaan zijn in hun ontwikkeling naar topsporter. De bedoeling is te helpen of te ondersteunen bij het zoeken naar zelfstandige oplossingen voor voorliggende problemen of ingewikkelde situaties rondom de organisatie van studie, wonen, trainen etc. De lifeskill coach is daarom in het veld actief, dat wil zeggen (niet opzichtig) zichtbaar bij de trainingen en in de dagelijkse setting van de sporters.

b.) het preventief voorbereiden van de sporters op mogelijke problemen in hun ontwikkeling. Het geven van voorlichting/cursus aan de sporters en hun ouders, het begeleiden van gastgezinnen.

Binnen TeamNL centrum NOORD is Nieske Witteveen de lifeskill coach. Je kunt haar bereiken via [email protected]

Sportpsycholoog

De belangrijkste taak van de sportpsycholoog is het trainen gericht op prestatie van sporters op het mentale vlak.

De sportpsycholoog is op de achtergrond aanwezig om coaches te voorzien van advies, dan wel te scholen op het gebied van prestatiegedrag.

Binnen TeamNL centrum NOORD is Hardy Menkehorts de sportpsycholoog. Je kunt hem bereiken via [email protected]

Klinisch/ GZ psycholoog 

De belangrijkste taak van de klinisch/GZ psycholoog is het behandelen van sporters waar het gaat om mentale gezondheid. Voor een dergelijk traject wordt ingezet, wordt altijd eerst een consult bij een sportarts gevolgd, aangezien zij casemanager zijn in alle gezondheidszaken.

De klinisch/GZ psycholoog is altijd op de achtergrond aanwezig. Individueel consult op voorspraak van de sporter zelf, de sportcoach of een andere professional, dan wel vanuit de persoonlijke omgeving van de sporter. Een verwijzing vanuit de sportarts/huisarts is noodzakelijk voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Regio Expert

Vanuit NOC*NSF is er een regio expert prestatiegedrag aangesteld. De opdracht van de regio expert is het verder doorontwikkelen van de bestaande structuur, waardoor een dekkend netwerk in de gehele regio komt voor prestatiegedrag en mentale gezondheid van topsporters en het verder uitrollen van de leerlijn prestatiegedrag.

Binnen TeamNL centrum NOORD is Nynke Klopstra de regio expert. 

Coördinator

Vanuit TeamNL centrum NOORD coördineert  Annelies Kolder de totale leerlijn prestatiegedrag. Hierdoor wordt de kwaliteitsbewaking en overlegstructuur geborgd.