Wie zijn wij

Sinds 1 januari 2012 zijn het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) in Heerenveen en het TSN (Topsport Steunpunt Noord) samen gegaan onder de naam Topsport NOORD. Zo kunnen we sporttalenten en topsporters effectiever ondersteunen en begeleiden, om uiteindelijk optimaal te presteren. Eén organisatie voor topsporters betekent helderheid voor de sporters, de gelieerde bonden, de sponsoren en de lokale overheden.

Het werkgebied van Topsport NOORD betreft de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het Noorden profileert zich hiermee ook in de sport als krachtige regio die in staat is om gezamenlijk structureel topsporters op te leiden die ons land vertegenwoordigen op de grote internationale toernooien. Topsport NOORD heeft daarbij ook de ambitie om een essentiële rol te vervullen in de Top 10 ambitie van NOC*NSF.

Topsport NOORD kan de vele talentvolle jonge sporters binnen het CTO of één van de RTC's veel bieden op het gebied van programma-faciliteiten. Hierbij streeft de organisatie er naar dat de talentvolle sporters de route naar de top op een zo soepel mogelijke wijze kunnen bereiken.

Topsport NOORD zorgt voor goede trainingsaccommodaties, professionele begeleiding door experts (op het gebied van medische zaken, strength & conditioning (krachttraining), voeding & doping, topsportleefstijl, prestatiegedrag en onderwijs) en continuïteit, oftewel dé voorwaarden om topsport optimaal te kunnen bedrijven. 

 Dit alles in nauwe samenwerking met alle faciliteiten-partners van Topsport NOORD op onderwijs-, medisch en trainingstechnisch gebied.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Topsport NOORD bestaat uit de volgende personen:

- Joop Folkers
- Pascal van den Bosch
- Anneke Haarsma
- Fedde Pronk
- Jacq van Santen
- Frank de Vries

Samenwerkingsverbanden

Topsport NOORD participeert in een aantal samenwerkingsverbanden op sportgebied, te weten:

- Sportkracht Noord
Sportplein Groningen
- Drenthe Beweegt