Wordt een consult bij een sportdiëtist vergoed door mijn verzekering?


Vanaf 1 januari 2013 is dieetadvisering, dus ook de sportdiëtist, weer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De maximale tijd die vanuit het basispakket vergoed wordt is drie uur per kalenderjaar. Let erop dat dit wel ten koste gaat van het verplichte eigen risico. Dit geldt echter alleen voor sporters boven de 18 jaar. Onder de 18 jaar is een advies m.b.t. je voeding dus ‘gratis’. In een aantal aanvullende verzekeringen is ook dieetadvisering opgenomen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je eigen zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2013 is dieetadvisering, dus ook de sportdiëtist, weer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De maximale tijd die vanuit het basispakket vergoed wordt is drie uur per kalenderjaar. Let erop dat dit wel ten koste gaat van het verplichte eigen risico. Dit geldt echter alleen voor sporters boven de 18 jaar. Onder de 18 jaar is een advies m.b.t. je voeding dus ‘gratis’. In een aantal aanvullende verzekeringen is ook dieetadvisering opgenomen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je eigen zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2013 is dieetadvisering, dus ook de sportdiëtist, weer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De maximale tijd die vanuit het basispakket vergoed wordt is drie uur per kalenderjaar. Let erop dat dit wel ten koste gaat van het verplichte eigen risico. Dit geldt echter alleen voor sporters boven de 18 jaar. Onder de 18 jaar is een advies m.b.t. je voeding dus ‘gratis’. In een aantal aanvullende verzekeringen is ook dieetadvisering opgenomen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je eigen zorgverzekeraar.