Welke topsportregelingen zijn er in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)?


In Noord-Nederland zijn een aantal instellingen voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) waar je als topsporter of talent medewerking kunt krijgen om je studie en topsport te kunnen combineren:

Hieronder een overzicht van de topsportcoördinatoren van deze onderwijsinstellingen waar je terecht kunt met vragen of voor een afspraak.

In Noord-Nederland zijn een aantal instellingen voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) waar je als topsporter of talent medewerking kunt krijgen om je studie en topsport te kunnen combineren:

Hieronder een overzicht van de topsportcoördinatoren van deze onderwijsinstellingen waar je terecht kunt met vragen of voor een afspraak.

In Noord-Nederland zijn een aantal instellingen voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) waar je als topsporter en talent met een landelijke status van NOC*NSF medewerking kunt krijgen om je studie en topsport te kunnen combineren:

Hieronder een overzicht van de topsportcoördinatoren van deze onderwijsinstellingen waar je terecht kunt met vragen of voor een afspraak.

Bestand: Topsportcoördinatoren onderwijsinstellingen