Wat is het stipendium?


De stipendiumregeling is een regeling voor topsporters op basis waarvan een topsporter een stipendium kan ontvangen als aanvulling op het eigen inkomen. Doel van de regeling is topsporters tegemoet te komen in de kosten van het levensonderhoud en in staat te stellen zijn/haar topsport fulltime te beoefenen.

De regeling is zo opgebouwd dat je als sporter tot een bepaalde hoogte mag bijverdienen, zonder dat dit ten koste gaat van het stipendium. Verdien je als sporter echter zelf voldoende om in je eigen levensonderhoud te voldoen, dan heb je geen of beperkte aanspraak op een stipendium. De stipendiumregeling wordt door het Ministerie VWS gefinancierd.