Wat is de Olympic car?


Op basis van de sponsorovereenkomst tussen Pon en NOC*NSF is er een beperkt aantal auto’s beschikbaar om te leasen door topsporters. Als gevolg van dat beperkte aantal kunnen jammer genoeg niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Een indruk van de criteria krijg je hieronder. 

Criteria  
In de eerste plaats geldt dat deze auto alleen beschikbaar is voor sporters met een A- of met een HP-status, in een Olympische discipline, die een aantoonbare topsportgerelateerde vervoersbehoefte hebben. De mate van vervoersbehoefte speelt daarbij natuurlijk een rol. Ten aanzien van de urgentie hanteren we de volgende criteria:

Voor meer informatie over de Olympic Car en bijbehorende procedure, kun je kijken op de website van NOC*NSF.