Wat doet NL Sporter?


Topsport is de afgelopen jaren steeds professioneler en zakelijker geworden. NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en de sportbonden vinden een goede vertegenwoordiging van topsporters belangrijk. Daarom wordt vanuit de Lotto middelen (2013-2016) jaarlijks budget ter beschikking gesteld aan NL Sporter om alle topsporters met een A-, B- of HP-status van NOC*NSF gratis gebruik te laten maken van de ondersteuning van NL Sporter.

Inhoud van de gratis ondersteuning door NL Sporter

Individuele ondersteuning
Alle juridische vragen die je met betrekking tot jouw sport hebt, kun je gratis voorleggen aan NL Sporter. De ondersteuning betreft onder andere het screenen van alle overeenkomsten die op je af komen (denk aan arbeidsovereenkomsten, sponsorcontracten, topsportovereenkomsten, Olympische/Paralympische overeenkomst) maar ook ondersteuning op het moment dat er dopingkwesties spelen of als er een geschil is met je sportbond of club. Hierdoor ben je verzekerd van deskundige ondersteuning en kan je je blijven focussen op jouw sportprestaties.

Collectieve ondersteuning
Naast de individuele ondersteuning zal NL Sporter, waar mogelijk samen met de Atletencommissie NOC*NSF, helpen bij het realiseren van collectieve overeenkomsten met je sportbond en ervoor zorgen dat de belangen van topsporters worden behartigd bij het bepalen van topsportbeleid, anti-dopingbeleid en bij het realiseren van topsportvoorzieningen (zoals verzekeringen, opleidingen, voorbereiding maatschappelijke carrière).

Daarnaast vindt NL Sporter dat er teveel over sporters gepraat wordt in plaats van met sporters. Samen met NOC*NSF onderzoekt NL Sporter hoe de atletenvertegenwoordigingen binnen sportbonden verbeterd kunnen worden. Dit om er voor te zorgen dat belangrijke topsportbeslissingen in samenspraak met de sporters worden genomen en de kennis die de sporters van hun sport hebben ook echt terugkomt in het topsportbeleid. Een ander thema waar NL Sporter zich sterk voor maakt is goede voorlichting aan sporters over matchfixing.

De voornaamste aandachtsgebieden zijn:
• Contractbegeleiding
• Loopbaanbegeleiding
• Individuele juridische begeleiding en - advisering
• Bemiddeling bij (dreigende) conflicten tussen (top)sporters en sponsors, werkgevers, bonden, overheidsinstanties etc.
• Belangenbehartiging richting politiek, NOC*NSF, federaties en de diverse sportbonden.

Wil je graag wat meer informatie over NL Sporter klik dan hier.

Als topsporter wil je maar één ding en dat is zo goed mogelijk presteren. NL Sporter zorgt ervoor dat jij je kunt concentreren op je sport. Zeker als je vlak voor een belangrijke wedstrijd of een groot toernooi zit wil je niet afgeleid worden door allerlei randzaken. Als je twijfelt over hoe je bepaalde zaken aan moet pakken of iemand nodig hebt die voor jouw belangen opkomt, is het prettig dat je daarvoor altijd bij NL Sporter terecht kunt.

NL Sporter is het loket voor een groot aantal vragen van niet sporttechnische aard waar je als topsporter mee te maken kan krijgen. Met ruime ervaring op het gebied van sportjuridische zaken en met behulp van mensen in ons zeer uitgebreide netwerk, bieden we ondersteuning bij vraagstukken waar je als sporter zelf niet uitkomt of waarbij je graag hulp krijgt.

De voornaamste aandachtsgebieden zijn:
• Contractbegeleiding
• Loopbaanbegeleiding
• Individuele juridische begeleiding en - advisering
• Bemiddeling bij (dreigende) conflicten tussen (top)sporters en sponsors, werkgevers, bonden, overheidsinstanties etc.
• Belangenbehartiging richting politiek, NOC*NSF, federaties en de diverse sportbonden.

NL Sporter beschikt over veel ervaring in het begeleiden en adviseren van topsporters. Bovendien heeft de organisatie een zeer uitgebreid netwerk van specialisten, die vaak tegen gereduceerde tarieven hun diensten beschikbaar stellen aan de topsport. De hoge mate van kennis en ervaring die binnen deze groep mensen aanwezig is, biedt ons de mogelijkheid om op een zeer breed terrein onze diensten aan te bieden.

Om in aanmerking te komen voor de hulp en ondersteuning van NL Sporter moet je wel eerst lid worden. Het ledenbestand van NL Sporter bestaat inmiddels uit ruim 400 atleten uit bijna 70 verschillende takken van sport.

Wil je ook lid worden, meld je dan hier aan.

Wil je graag wat meer informatie over NL Sporter klik dan hier.

Als topsporter wil je maar één ding en dat is zo goed mogelijk presteren. NL Sporter zorgt ervoor dat jij je kunt concentreren op je sport. Zeker als je vlak voor een belangrijke wedstrijd of een groot toernooi zit wil je niet afgeleid worden door allerlei randzaken. Als je twijfelt over hoe je bepaalde zaken aan moet pakken of iemand nodig hebt die voor jouw belangen opkomt, is het prettig dat je daarvoor altijd bij NL Sporter terecht kunt.

NL Sporter is het loket voor een groot aantal vragen van niet sporttechnische aard waar je als topsporter mee te maken kan krijgen. Met ruime ervaring op het gebied van sportjuridische zaken en met behulp van mensen in ons zeer uitgebreide netwerk, bieden we ondersteuning bij vraagstukken waar je als sporter zelf niet uitkomt of waarbij je graag hulp krijgt.

De voornaamste aandachtsgebieden zijn:
• Contractbegeleiding
• Loopbaanbegeleiding
• Individuele juridische begeleiding en - advisering
• Bemiddeling bij (dreigende) conflicten tussen (top)sporters en sponsors, werkgevers, bonden, overheidsinstanties etc.
• Belangenbehartiging richting politiek, NOC*NSF, federaties en de diverse sportbonden.

NL Sporter beschikt over veel ervaring in het begeleiden en adviseren van topsporters. Bovendien heeft de organisatie een zeer uitgebreid netwerk van specialisten, die vaak tegen gereduceerde tarieven hun diensten beschikbaar stellen aan de topsport. De hoge mate van kennis en ervaring die binnen deze groep mensen aanwezig is, biedt ons de mogelijkheid om op een zeer breed terrein onze diensten aan te bieden.

Om in aanmerking te komen voor de hulp en ondersteuning van NL Sporter moet je wel eerst lid worden. Het ledenbestand van NL Sporter bestaat inmiddels uit ruim 400 atleten uit bijna 70 verschillende takken van sport.

Wil je ook lid worden, meld je dan hier aan.

Wil je graag wat meer informatie over NL Sporter klik dan hier.