Wanneer moet ik whereabouts aanleveren?


Sporters die behoren tot de zogenaamde nationale Testing Pool moeten hun whereabouts aanleveren bij de Dopingautoriteit. Tot deze Testing Pool behoren onder andere sporters met een A-, B- en HP-status van NOC*NSF die aangesloten zijn bij de zgn. whereaboutsbonden (bonden waarvan de sporters een whereaboutsverplichting hebben).
Of een sporter lid is van deze Testing Pool en vanaf wanneer de sporter zijn of haar whereabouts moet aanleveren wordt officieel bekend gemaakt middels een aangetekende brief van de Dopingautoriteit. In de brief staat ook de gebruikersnaam en het wachtwoord, zodat de sporter in kan loggen in het whereabouts-systeem van de Dopingautoriteit. Als een sporter op enig moment niet meer tot de nationale Testing Pool behoort, wordt dat ook schriftelijk door de Dopingautoriteit doorgegeven.

Sporters die behoren tot de zogenaamde nationale Testing Pool moeten hun whereabouts aanleveren bij de Dopingautoriteit. Tot deze Testing Pool behoren onder andere sporters met een A-, B- en HP-status van NOC*NSF die aangesloten zijn bij de zgn. whereaboutsbonden (bonden waarvan de sporters een whereaboutsverplichting hebben). Of een sporter lid is van deze Testing Pool en vanaf wanneer de sporter zijn of haar whereabouts moet aanleveren wordt officieel bekend gemaakt middels een aangetekende brief van de Dopingautoriteit. In de brief staat ook de gebruikersnaam en het wachtwoord, zodat de sporter in kan loggen in het whereabouts-systeem van de Dopingautoriteit. Als een sporter op enig moment niet meer tot de nationale Testing Pool behoort, wordt dat ook schriftelijk door de Dopingautoriteit doorgegeven.