Wanneer kom ik in aanmerking voor het stipendium?


De volgende topsporters komen in aanmerking voor een stipendium:
• Topsporters in de groepen 1 t/m 3 programma’s van topsportdisciplines aan wie een A- en HP-status is toegekend;
• Topsporters in de groepen 4.a en 4.b programma’s van topsportdisciplines aan wie een A-status is toegekend en die bij de top-3 zijn geëindigd tijdens een tussen NOC*NSF en de sportbond vastgesteld meetmoment en deelnemen aan een fulltime programma onder regie van de bond.

Daarnaast kunnen ook de volgende topsporters, uitsluitend op voordracht van NOC*NSF, in aanmerking komen voor een stipendium:
• Topsporters in de groepen 1 t/m 3 programma’s van topsportdisciplines, die (nog) geen A- of HP-status hebben, maar naar het oordeel van NOC*NSF een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een tussen NOC*NSF en de sportbond vastgesteld meetmoment;
• Topsporters in de groepen 4.a en 4.b programma’s van topsportdisciplines, aan wie een A-status is toegekend en die naar het oordeel van NOC*NSF een reëel perspectief hebben om bij de top-3 te eindigen tijdens een tussen NOC*NSF en de sportbond vastgesteld meetmoment en deelnemen aan een fulltime programma onder regie van de bond.

Bestand: Indeling topsportdisciplines 2013

Bestand: Statusreglement topsporters