Wanneer is het een officieel RTC?


Topsport NOORD hanteert criteria voor het bepalen wat officieel erkende Regionale Tranings Centra (RTC's) binnen Noord Nederland zijn. Deze criteria zijn gebaseerd op afspraken met NOC*NSF, het ministerie van VWS en sportbonden en luiden als volgt:
• sporttechnische programma's binnen een RTC staan onder regie van een nationale sportbond.
• Programma's binnen een RTC voldoen aan eisen uit het Meerjaren-opleidingsplan van desbetreffende sportbond.
• Sporttechnische trainers / coaches binnen een RTC zijn benoemd of akkoord bevonden door de nationale sportbond en deze voeren het beleid en programma van de bond uit.
• Binnen een RTC zijn goede afspraken gemaakt met onderwijs-, medische en waar nodig andere instellingen over de facilitering, begeleiding en ondersteuning van de binnen het RTC geselecteerde sporters. .

Om door Topsport NOORD officieel als RTC erkend te worden is het van belang dat het initiatief binnen de betreffende tak van sport aan de hierboven beschreven criteria voldoet. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat een RTC voortvloeit uit een Meerjaren-opleidingsplan van de desbetreffende sportbond. Plannen voor het vormen van een RTC komen dus meestal vanuit de nationale sportbond maar kunnen ook vanuit een regionale bond, onderwijsinstelling of overheidsorgaan ontstaan. Ten alle tijden dient echter de nationale bond erbij betrokken te zijn.

Topsport NOORD hanteert criteria voor het bepalen wat officieel erkende Regionale Tranings Centra (RTC's) binnen Noord Nederland zijn. Deze criteria zijn gebaseerd op afspraken met NOC*NSF, het ministerie van VWS en sportbonden en luiden als volgt:
• sporttechnische programma's binnen een RTC staan onder regie van een nationale sportbond.
• Programma's binnen een RTC voldoen aan eisen uit het Meerjaren-opleidingsplan van desbetreffende sportbond.
• Sporttechnische trainers / coaches binnen een RTC zijn benoemd of akkoord bevonden door de nationale sportbond en deze voeren het beleid en programma van de bond uit.
• Binnen een RTC zijn goede afspraken gemaakt met onderwijs-, medische en waar nodig andere instellingen over de facilitering, begeleiding en ondersteuning van de binnen het RTC geselecteerde sporters. .

Om door Topsport NOORD officieel als RTC erkend te worden is het van belang dat het initiatief binnen de betreffende tak van sport aan de hierboven beschreven criteria voldoet. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat een RTC voortvloeit uit een Meerjaren-opleidingsplan van de desbetreffende sportbond. Plannen voor het vormen van een RTC komen dus meestal vanuit de nationale sportbond maar kunnen ook vanuit een regionale bond, onderwijsinstelling of overheidsorgaan ontstaan. Ten alle tijden dient echter de nationale bond erbij betrokken te zijn.

Topsport NOORD hanteert criteria voor het bepalen wat officieel erkende Regionale Tranings Centra (RTC's) binnen Noord Nederland zijn. Deze criteria zijn gebaseerd op afspraken met NOC*NSF, het ministerie van VWS en sportbonden en luiden als volgt:
• sporttechnische programma's binnen een RTC staan onder regie van een nationale sportbond.
• Programma's binnen een RTC voldoen aan eisen uit het Meerjaren-opleidingsplan van desbetreffende sportbond.
• Sporttechnische trainers / coaches binnen een RTC zijn benoemd of akkoord bevonden door de nationale sportbond en deze voeren het beleid en programma van de bond uit.
• Binnen een RTC zijn goede afspraken gemaakt met onderwijs-, medische en waar nodig andere instellingen over de facilitering, begeleiding en ondersteuning van de binnen het RTC geselecteerde sporters. .

Om door Topsport NOORD officieel als RTC erkend te worden is het van belang dat het initiatief binnen de betreffende tak van sport aan de hierboven beschreven criteria voldoet. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat een RTC voortvloeit uit een Meerjaren-opleidingsplan van de desbetreffende sportbond. Plannen voor het vormen van een RTC komen dus meestal vanuit de nationale sportbond maar kunnen ook vanuit een regionale bond, onderwijsinstelling of overheidsorgaan ontstaan. Ten alle tijden dient echter de nationale bond erbij betrokken te zijn.