Hoe ziet het topsportbeleid er tot en met 2016 uit?


Sportbonden en NOC*NSF hebben de ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Maar er zijn veel meer landen met die ambitie. De concurrentie is stevig en het huidige topsportbeleid is niet doeltreffend genoeg. Hoewel we de afgelopen jaren streefden naar meer medailles, haalden we er minder. Onze lat moet daarom omhoog. Het topsportniveau moet de komende jaren van goed naar beter. In de Sportagenda 2016 staat hoe we dat willen bereiken. Alles draait om focus.

Tijdens Olympische Spelen weet Nederland in acht takken van sport structureel medailles te behalen: hippische sport, hockey, judo, roeien, schaatsen, wielrennen, zeilen en zwemmen. Van alle behaalde medailles sinds 1948 komt 96 procent op het conto van deze sporttakken. Ook bij Paralympische Spelen is een beperkt aantal sporten structureel succesvol.

Dit structurele succes had tot op heden nauwelijks consequenties voor de toekenning van financiële middelen. Slechts een kwart van het budget ging naar de acht genoemde sporten. De sport moet haar middelen strategischer en efficiënter inzetten. Ze kiest ervoor om te focussen en succesvolle topsportprogramma’s intensiever en beter in te richten.

Daarmee volgt de sport de conclusies van de Studie Top 10, die in 2010 werd uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek geven richting aan het beleid voor de komende jaren: gerichte, structurele steun voor structureel presterende programma’s. Dat betekent overigens niet dat programma’s die nog niet structureel presteren door de sport vergeten worden. Focus op bewezen succesvolle programma’s mag niet leiden tot blindstaren. Ook andere sporten moeten de mogelijkheid krijgen om zich tot structureel presterend topsportprogramma te ontwikkelen. We hebben immers meer programma’s nodig dan de genoemde acht om de top 10 te bereiken.

Om de Top 10 ambitie te kunnen realiseren kiest de sport in de Sportagenda 2016 voor een strategie van erkennen, focussen en financieren. Allereerst is bekeken welke disciplines zijn erkend als topsport of als internationale wedstrijdsport. Sportbonden met erkende topsportdisciplines konden vervolgens, als ze aan de focuscriteria voldeden, een investeringsplan indienen bij NOC*NSF. Deze plannen zijn allemaal beoordeeld op basis waarvan vervolgens een keuze is gemaakt voor de verdeling van de Top 10-middelen.

Sportbonden en NOC*NSF hebben de ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Maar er zijn veel meer landen met die ambitie. De concurrentie is stevig en het huidige topsportbeleid is niet doeltreffend genoeg. Hoewel we de afgelopen jaren streefden naar meer medailles, haalden we er minder. Onze lat moet daarom omhoog. Het topsportniveau moet de komende jaren van goed naar beter. In de Sportagenda 2016 staat hoe we dat willen bereiken. Alles draait om focus.

Tijdens Olympische Spelen weet Nederland in acht takken van sport structureel medailles te behalen: hippische sport, hockey, judo, roeien, schaatsen, wielrennen, zeilen en zwemmen. Van alle behaalde medailles sinds 1948 komt 96 procent op het conto van deze sporttakken. Ook bij Paralympische Spelen is een beperkt aantal sporten structureel succesvol.

Dit structurele succes had tot op heden nauwelijks consequenties voor de toekenning van financiële middelen. Slechts een kwart van het budget ging naar de acht genoemde sporten. De sport moet haar middelen strategischer en efficiënter inzetten. Ze kiest ervoor om te focussen en succesvolle topsportprogramma’s intensiever en beter in te richten.

Daarmee volgt de sport de conclusies van de Studie Top 10, die in 2010 werd uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek geven richting aan het beleid voor de komende jaren: gerichte, structurele steun voor structureel presterende programma’s. Dat betekent overigens niet dat programma’s die nog niet structureel presteren door de sport vergeten worden. Focus op bewezen succesvolle programma’s mag niet leiden tot blindstaren. Ook andere sporten moeten de mogelijkheid krijgen om zich tot structureel presterend topsportprogramma te ontwikkelen. We hebben immers meer programma’s nodig dan de genoemde acht om de top 10 te bereiken.

Om de Top 10 ambitie te kunnen realiseren kiest de sport in de Sportagenda 2016 voor een strategie van erkennen, focussen en financieren. Allereerst is bekeken welke disciplines zijn erkend als topsport of als internationale wedstrijdsport. Sportbonden met erkende topsportdisciplines konden vervolgens, als ze aan de focuscriteria voldeden, een investeringsplan indienen bij NOC*NSF. Deze plannen zijn allemaal beoordeeld op basis waarvan vervolgens een keuze is gemaakt voor de verdeling van de Top 10-middelen.

Sportbonden en NOC*NSF hebben de ambitie om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Maar er zijn veel meer landen met die ambitie. De concurrentie is stevig en het huidige topsportbeleid is niet doeltreffend genoeg. Hoewel we de afgelopen jaren streefden naar meer medailles, haalden we er minder. Onze lat moet daarom omhoog. Het topsportniveau moet de komende jaren van goed naar beter. In de Sportagenda 2016 staat hoe we dat willen bereiken. Alles draait om focus.

Tijdens Olympische Spelen weet Nederland in acht takken van sport structureel medailles te behalen: hippische sport, hockey, judo, roeien, schaatsen, wielrennen, zeilen en zwemmen. Van alle behaalde medailles sinds 1948 komt 96 procent op het conto van deze sporttakken. Ook bij Paralympische Spelen is een beperkt aantal sporten structureel succesvol.

Dit structurele succes had tot op heden nauwelijks consequenties voor de toekenning van financiële middelen. Slechts een kwart van het budget ging naar de acht genoemde sporten. De sport moet haar middelen strategischer en efficiënter inzetten. Ze kiest ervoor om te focussen en succesvolle topsportprogramma’s intensiever en beter in te richten.

Daarmee volgt de sport de conclusies van de Studie Top 10, die in 2010 werd uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek geven richting aan het beleid voor de komende jaren: gerichte, structurele steun voor structureel presterende programma’s. Dat betekent overigens niet dat programma’s die nog niet structureel presteren door de sport vergeten worden. Focus op bewezen succesvolle programma’s mag niet leiden tot blindstaren. Ook andere sporten moeten de mogelijkheid krijgen om zich tot structureel presterend topsportprogramma te ontwikkelen. We hebben immers meer programma’s nodig dan de genoemde acht om de top 10 te bereiken.

Om de Top 10 ambitie te kunnen realiseren kiest de sport in de Sportagenda 2016 voor een strategie van erkennen, focussen en financieren. Allereerst is bekeken welke disciplines zijn erkend als topsport of als internationale wedstrijdsport. Sportbonden met erkende topsportdisciplines konden vervolgens, als ze aan de focuscriteria voldeden, een investeringsplan indienen bij NOC*NSF. Deze plannen zijn allemaal beoordeeld op basis waarvan vervolgens een keuze is gemaakt voor de verdeling van de Top 10-middelen.