Hoe kom ik in aanmerking voor een status?


Een voorwaarde voor het verkrijgen van een status is het leveren van prestaties. Een A-, B- of HP-status verdien je door te voldoen aan de prestatienorm zoals die na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF is vastgelegd. Het uitgangspunt van deze norm houdt in dat je aantoont bij de mondiale top-8 (A-status) of top-16 (B-status) te behoren. In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van een buitengewoon perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF je de status van High Potential (HP) verlenen. Dit gebeurt alleen na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF.

Je laat zien bij de mondiale top-8 te behoren door:
• bij de eerste 8 te eindigen tijdens een WK of op de Olympische Spelen
• je te kwalificeren voor de Olympische of Paralympische Spelen
• je op naam te nomineren voor de Olympische of Paralympische Spelen

Je laat zien bij de mondiale top-16 te behoren door:
 - bij de eerste 16 te eindigen tijdens een WK of op de Olympische Spelen.

Daarnaast is het een voorwaarde dat je je blijft voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door deelname aan het trainings- en wedstrijdprogramma van je bond. 

Voor een talentstatus moet je voldoen aan het leeftijds-, prestatie- en programmaprofiel van de bond. Op voordracht van de bond ontvang je dan van NOC*NSF een landelijke talentstatus. De precieze uitwerking van deze profielen verschillen per tak van sport en staan in sommige gevallen op de website van de betreffende bond.

Een voorwaarde voor het verkrijgen van een status is het leveren van prestaties. Een topsport-status verdien je door te voldoen aan de prestatienorm zoals die na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF is vastgelegd. Het uitgangspunt van deze norm houdt in dat je aantoont bij de mondiale top-8 (A-status) of top-16 (B-status) te behoren. 

 In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van een buitengewoon perspectief op snelle aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan NOC*NSF je de status van High Potential (HP) verlenen. Dit gebeurt alleen na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF.

Voor een talentstatus moet je voldoen aan het leeftijds-, prestatie- en programmaprofiel van de bond. Op voordracht van de bond ontvang je dan van NOC*NSF een landelijke talentstatus. De precieze invulling van deze profielen verschillen per tak van sport en staan in sommige gevallen op de website van de betreffende bond.