RTC's

Als Topsport NOORD verstaan we onder Regionale Talentontwikkeling:

trainings- en wedstrijd- programma´s onder regie van nationale sportbonden waarbij gebruik gemaakt wordt van de best mogelijke begeleiding en faciliteiten voor een specifieke, door de bond gedefinieerde, doelgroep
.

Regionale Talentontwikkeling draagt bij aan de Top-10 ambitie van NOC*NSF (zoals vastgelegd in de Sportagenda 2013-2016) en is gericht op talenten in de categorieën jonger dan de S-1 leeftijd. De programma's vinden dus zoals gezegd plaats onder regie van de sportbond en de inhoud is vastgelegd in het Meerjaren-opleidingsplan van de desbetreffende sportbonden. De eisen die aan de programma's worden gesteld zijn afgeleid van het niveau van de absolute wereldtop binnen die tak van sport.

Genoemde programma’s zijn ondergebracht in Regionale Trainings Centra (RTC´s) op diverse plaatsen in Noord-Nederland waarbij de beste talenten in de betreffende leeftijdscategorieën uit Groningen, Friesland en Drenthe onderdeel uitmaken van het programma. Het doel van de RTC's van bonden is dat de talenten in de leeftijdscategorieën S-2, S-3 en S-4 uiteindelijk zullen doorstromen in de landelijk S-1 en Senioren topsportprogramma’s van de sportbonden welke veelal zijn ondergebracht bij één van de vier Centra voor Topsport & Onderwijs (CTO's) of, in sommige gevallen, Nationale Trainings Centra (NTC's) verspreidt in Nederland.

Topsport NOORD initieert i.s.m. sportbonden RTC's in Noord-Nederland en draagt vervolgens, naast de begeleiding van de sporters binnen een RTC, zorg voor de coördinatie, organisatie en waar nodig administratie van deze RTC's. In enkele gevallen zijn RTC's ondergebracht in aparte stichtingen en speelt Topsport NOORD een faciliterende en adviserende rol. De benodigde faciliteiten van de programma’s binnen deze RTC's worden naast de inzet van (partners van) Topsport NOORD ook vorm gegeven door inbreng van partijen zoals de lokale en regionale overheid, onderwijsinstellingen, medische instellingen en eventuele overige particuliere organisaties.

Nieuws

Beperkte telefonische bereikbaarheid kantoor (05 dec 2016)

I.v.m. de verhuizing naar een nieuwe kantoorlocatie is Topsport NOORD / CTO Heerenveen momenteel telefonisch lastig te bereiken ...

Meer nieuws »

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bezoek onze twitter pagina »