Nieuws

Vragenlijst CTO over ‘de lerende omgeving’

CTO Heerenveen vindt het belangrijk om een zo goed mogelijke leeromgeving te bieden waarin topsporters zich optimaal kunnen ontwikkelen. De mening van sporters, ouders, begeleiders én coaches is daarbij heel belangrijk. Wat vinden zij goed en wat kan er nog beter?

CTO-sporters, hun ouders, coaches en experts hebben inmiddels een mail ontvangen met een vragenlijst over de ‘lerende omgeving’. Deze moet voor 26 januari ingevuld zijn. Om tot goede aanbevelingen/ verbeteracties voor het CTO (en de sportbonden) te komen vinden wij het dan ook zeer belangrijk dat iedereen dat ook (tijdig) doet.

Dit onderzoek van NOC*NSF wordt uitgevoerd samen met NMC Bright en heeft inmiddels ook al plaats gevonden bij CTO Eindhoven. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het CTO krijgt niet de beschikking over informatie die herleidbaar kan zijn naar persoonlijke antwoorden.

« Ga terug