Nieuws

Vertrouwenspunt Sport

vertrouwenspunt-sport-2015-04-29

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. 

Bij het Vertrouwenspunt Sport kun je terecht om te sparren als je ergens mee zit waar je vertrouwelijk over wil praten, of om een melding te (laten) doen over een afwijking of overtreding van de regels of de waarden en normen in je sport, zoals matchfixing en dopinggebruik. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.
Allereerst preventief maar daarnaast ook als een mogelijkheid voor steun, een luisterend oor of als er iets gebeurt. Ook kan je bij het Vertrouwenspunt Sport terecht met vermoedens over een eetstoornis of wanneer je een brief hebt ontvangen van de Dopingautoriteit, bijvoorbeeld wanneer er bij jou een overtreding is geconstateerd.
In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut)!

Meer info over het Vertrouwenspunt Sport: http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt

Meer info over bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, doping, matchfixing en eetstoornissen: http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Filmpje met 5 voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag: https://www.youtube.com/watch?v=Tp8ySiAmKZ8&feature=youtu.be 

« Ga terug