Nieuws

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving (begeleiding, ouders, leraren, etc.) heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen.

Hier kan je, ook anoniem, vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur wordt besproken wat de melder dwars zit en welke stappen gezet kunnen worden om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Neem dan contact op met het Vertrouwenspunt Sport: telefonisch bereikbaar via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), per mail via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of via de website www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.nl

« Ga terug