Nieuws

Vanaf 2013 wijzigingen topsportbeleid NOC*NSF

Vanaf 1 januari 2013 geldt de Sportagenda 2016. Sportbonden en NOC*NSF spreken daarin de ambitie uit om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Om dat te kunnen bereiken is ervoor gekozen om meer te focussen op sporten waarin nu of in de toekomst structureel wordt gepresteerd. Aan de hand van door sportbonden opgestelde investeringsplannen heeft NOC*NSF keuzes gemaakt in welke topsportprogramma’s vanaf 2013 wordt geïnvesteerd. De uitkomsten van de keuzes zijn op 4 december jl. bekend gemaakt.

Bovenstaande heeft tevens invloed op het statusreglement voor topsporters en de daarbij horende voorzieningen. Welke veranderingen? Dit is onder andere te lezen in de nieuwsbrief van het NOC*NSF welke hierop ingaat. Klik op deze link om de nieuwsbrief te bekijken. 

Daarnaast worden actuele zaken en wijzigingen uiteraard op de website van NOC*NSF gepresenteerd. Klik hier om naar de specifieke websitepagina van NOC*NSF te gaan. 

« Ga terug