Nieuws

Start doorlopende leerlijnen voor RTC’s

Topsport vraagt al op jonge leeftijd voor een bepaalde leefstijl. Daarom heeft NOC*NSF in overleg met de sportbonden de doorlopende leerlijnen opgesteld om ‘topsporters in de dop’ gedurende ongeveer 8 jaar voor te bereiden op de wereldtop.

Kennis, vaardigheden en attitude die deze leefstijl ondersteunen moeten dan ook al vanaf het begin aangereikt en ontwikkeld worden. Met het stijgen van de leeftijd, niveau en trainingsintensiteit krijgt de aangereikte informatie, kennis en vaardigheden ook steeds meer diepte. Zodat sporters op het juiste moment de juiste keuzes kunnen maken.

Afgezien van hard trainen zijn bijvoorbeeld goede voeding (kennis van voeding die zowel leer-, trainings- als vormingsdoelen bevatten) en prestatiegedrag/mentale vaardigheden (alle aspecten die ervoor zorgen dat een goede prestatie geleverd kan worden, o.a. psychologisch, opleiding, doelen, leefstijl en imago) ook essentieel om de top te kunnen bereiken. Daarnaast is kennis van de dopingregels (om onbewuste dopingovertredingen en lange schorsingen te voorkomen ) een belangrijk aspect.

De geleidelijke opbouw in deze leerlijnen willen we waarborgen door te beginnen bij de TTS’en (waar veelal ook Instroomprogramma’s aan zijn verbonden), waar de basisinfo al zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in het reguliere onderwijsprogramma. Via de RTC’s krijgen sporters (en hun ouders) aanvullende en specifiekere informatie zodat ze bij doorstroming naar één van de vier CTO’s naadloos aansluiten op de sportspecifieke leerlijnen daar. Dit moet er toe leiden dat als een sporter voor TeamNL uitkomt hij/zij alle benodigde kennis en vaardigheden heeft om als topsporter te acteren op het hoogste niveau.

Binnen CTO Heerenveen zijn deze leerlijnen al volledig geïmplementeerd en worden uitgevoerd/ bewaakt door onze experts voeding (Sita Veenstra - AVS) en prestatiegedrag (Hardy Menkehorst - MTCC). Topsport NOORD zet ten behoeve van de Noordelijke RTC-programma’s deze experts in. Na de zomer (seizoen 2015-2016) zullen zij dan ook starten met deze doorlopende leerlijnen binnen de Noordelijke RTC’s. De regie van de leerlijn Dopingvrije Sport ligt in principe bij de landelijke sportbonden, maar kunnen in overleg ook door Topsport NOORD voor de RTC’s worden georganiseerd.

Voeding
De leerlijn voeding richt zich op het voorlichten van sporters en ouders over goede (sport)voeding. Dit zal zowel in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten als kook-workshops zijn. Het bijbrengen van kennis van voeding middelen maar ook voedingssupplementen bevat zowel leer-, trainings- als vormingsdoelen. De keuze van de thema’s (voor oudere RTC-sporters en ouders) gebeurd in overleg met de RTC-trainer en is afhankelijk van doelgroep, fase van talent/topsporter en leeftijdscategorie. Verder zal er afstemming zijn met de expert en de TTS’en over het verweven van informatie over (sport)voeding in het reguliere onderwijsprogramma/ Life Style klassen.

Prestatiegedrag
De leerlijn prestatiegedrag richt zich enerzijds op het coachen van de RTC-coaches (middels voorlichtingsbijeenkomsten en inloop-spreekuren) en anderzijds op het voorlichten van sporters en ouders over prestatiegedrag. Verder worden de TTS’en geholpen bij het integreren van de leerlijnen in het Life Style-programma (sportklassen).

Dopingvrije Sport
De dopingvoorlichting, gegeven door de DopingAutoriteit, wordt opgedeeld in een bronzen, zilveren of gouden voorlichting. Welke voorlichting wordt gegeven is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid kennis die de sporters al hebben.

Brons:
Vnl introductie op onderwerp, bewustwording, sporters van 11-16 jaar die nog nooit een voorlichting hebben gehad, onderwerpen o.a. dopingregels, dopingcontroles en de risico’s voor onbewust dopinggebruik (medicijnen, voedingssupplementen, drugs)

Zilver :
Meer gericht op vaardigheden, leeftijd ongeveer 15-23 jaar, informatie uit brons moet al bekend zijn, meer praktische aanpak (bijv. door opdrachten m.b.v. DopingwaaierApp), extra aandacht voor risico’s van medicijnen en vleesconsumptie in het buitenland.

Goud:
Vnl voor sporters in de nationale- of internationale testing-pool. Where Abouts en dilemma’s.

Meer weten over de doorlopende leerlijnen of de concrete invulling daarvan voor de Noordelijke RTC’s, neem dan contact op met Martina Haak (m.haak@topsportnoord.nl of 050-3684441).

« Ga terug