Nieuws

SportInnovatieCentrum Thialf

Het nieuwe Thialf zal vanaf 2017 plaats bieden aan het test- en innovatiecentrum voor de schaatssport (langebaan, in-line en shorttrack) in Nederland. Binnen de muren van schaatstempel Thialf wordt gewerkt aan innovaties voor topschaatsers als ook recreatieve sporters. Dankzij een trainingsomgeving voorzien van moderne test- en meetapparatuur kunnen nieuwe producten en diensten in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen worden ontwikkeld en getest.

Denk hierbij aan materialen als ijzers, pakken en boardings, maar ook videofeedbacksystemen en software – voor recreanten, topsporters en fans. SportInnovatieCentrum Thialf is nadrukkelijk een fieldlab, waar sport, kenniswereld en bedrijfsleven elkaar op de werkvloer ontmoeten. De testomgeving maakt het tevens mogelijk topsportprogramma’s in hun dagelijkse trainingsprocessen direct te ondersteunen.

SportInnovatieCentrum Thialf zal zich vooral richten op het verzamelen van onderzoeksdata en innovaties die de topsport brengt en die i.s.m. partners bruikbaar en toepasbaar te maken voor de breedtesport maar ook voor andere doelen als onderwijs, gezondheidzorg, etc. Binnen het Centrum zal een Innovatiemanager zorg dragen voor deze ontwikkelingen.

Begin februari kreeg het samenwerkingsverband van Sportcentrum Thialf en Stichting Topsport NOORD uit handen van Maurits Hendriks de award van CENTRUM SPORTINNOVATOR uitgereikt. Daarmee zijn zij onderdeel van een groot KENNIS- en INNOVATIE netwerk geworden wat onder auspiciën van ministerie van VWS en NOC*NSF in de komende jaren kennis en ervaring uit de (top)sport wil delen en ophalen bij andere werkvelden die met sport, gezondheid en vitaliteit hebben te maken, maar zeker ook met het bedrijfsleven, om innovaties uit de sport op de markt te krijgen.

« Ga terug