Nieuws

Naar het Hoger Onderwijs: Studiekeuze en toelating

naar-het-hoger-onderwijs-studiekeuze-en-toelating-

Als je wilt gaan studeren in het hoger onderwijs, dan moet je je uiterlijk vóór 1 mei hebben aangemeld bij de vervolgopleiding van jouw keuze. Voor sommige opleidingen met numerus fixus (loting) gelden zelfs eerdere aanmelddata. Zie daarvoor: www.duo.nl.

Als je als topsporter gaat studeren is het goed om na te gaan of de onderwijsinstelling van jouw keuze ook faciliteiten voor topsporters heeft. Verschillende onderwijsinstellingen hebben een topsportregeling en in sommige gevallen een topsportbeurs. Dat betekent dat je je studie (in overleg) aan kunt passen aan je topsportprogramma door bijvoorbeeld een aangepast studietempo, roostering en tentaminering. Wil je meer informatie over een mogelijke topsportregelingen/beurs, weten welke opleidingen geschikt of minder geschikt zijn in combinatie met topsport of je aanmelden als topsporter, neem voor advies dan contact op met Annelies Kolder via a.kolder@topsportnoord.nl (alleen voor CTO-sporters) of met de topsportcoördinator van de betreffende opleiding.

Belangrijke zaken om mee rekening te houden bij het aanmelden voor een opleiding:

Vraag een Digid aan
Wil je je aanmelden voor een opleiding? Dan heb je een persoonlijke Digid met sms-functie nodig. Het duurt even voordat deze binnen is (ongeveer 5dagen), dus vraag de Digid op tijd aan: www.digid.nl.

Schrijf je in vóór 1 mei
Met je Digid schrijf je je in voor een opleiding via www.studielink.nl. Jouw gegevens worden automatisch verzonden naar de hogeschool of universiteit en aan DUO. Als je je inschrijft vóór 1 mei dan heb je het recht om je studiekeuze te veranderen. Je mag je tot 1 september nog voor een andere studie inschrijven. Meld je je pas ná 1 mei voor het eerst ergens aan, dan kan een hogeschool of universiteit besluiten om je niet toe te laten.

Vraag studiefinanciering aan
Vanaf september 2015 verandert de studiefinanciering. Je ontvangt dan geen basisbeurs meer, maar je krijgt te maken met het leenstelsel (het studievoorschot). Dit betekent dat je kunt gaan lenen van de overheid tegen gunstige voorwaarden. Studiefinanciering aanvragen doe je via www.duo.nl.

Doe een studiekeuzecheck
Na je inschrijving nodigt de onderwijsinstelling je uit voor de studiekeuzecheck. Hiermee kijk je of de studie bij je past. De studiekeuzecheck heeft verschillende vormen: bij de ene opleiding ga je een dagje meelopen, bij de andere vul je een digitale vragenlijst in. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Pluspunt: jij checkt meteen of de studie interessant en leuk is. Lees meer over de studiekeuzecheck.

« Ga terug