Nieuws

Even voorstellen……het RTC IJshockey

even-voorstellenhet-rtc-ijshockey-2015-07-08

Sinds dit seizoen is het RTC Lionhearts Icehockey Academy (RTC IJshockey) gestart. Zij zijn het nieuwste Noordelijke RTC-programma en hèt opleidingscentrum voor het ijshockey in Noord Nederland en daarom stellen we ze even voor.

In Nederland is de ijshockeysport nog relatief klein in omvang maar groot in ambitie. Op dit moment staat Nederland op de 25ste plaats op de wereldranglijst en zal in de top 16 moeten zien te komen om hun ambitie, deelname aan de Olympische Spelen, realistisch te maken. Dit wil de bond (NIJB) realiseren door de huidige generatie spelers kwantitatief en kwalitatief hoogwaardige trainingsfaciliteiten te bieden. De opleiding en begeleiding van spelers wordt in eerste instantie door de club gedaan waar de speler bij aangesloten is. Echter voor de talentvolle spelers zullen door het RTC extra faciliteiten aangeboden worden. Het RTC is gevestigd in Heerenveen en werkt nauw samen met de NIJB, Thialf BV en Topsport NOORD.

Visie
In de komende 10 jaar wil het RTC uitgroeien tot één van de belangrijkste peilers van het NIJB opleidingstraject dat leidt tot deelname aan de Olympische spelen van 2022 en/of 2026. Door het aanbieden van een opleiding gebaseerd op een lange termijn ontwikkeling (LTAD) en een goede balans tussen sport en educatie, wil het RTC talentvolle ijshockey spelers ontwikkelen tot topsporters. Hierbij zijn fun, fairplay en respect centrale kernwaarden die door alle betrokkenen gehanteerd zullen worden.

Opleiding talenten
Hoofddoel van het RTC is het opleiden van talentvolle ijshockeyers tot topsporters die technisch, mentaal en sociaal in staat zijn om mee te draaien op internationaal niveau. Na de opleiding moeten deelnemers kunnen uitstromen naar de NIJA (Nederlandse IJshockey Academie) of topclubs in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Zweden. Uitzonderlijke talenten moeten zelfs in aanmerking kunnen komen voor de NHL draft, het hoogst haalbare niveau in het ijshockey.

Hoofdactiviteiten
Voordat talent opgeleid kan worden moet het eerst ontdekt zijn. Scouting is dan ook één van de hoofdactiviteiten van trainers actief binnen het RTC. Naast talentontwikkeling richt het RTC zich op het opleiden van trainers en begeleiders binnen de ijshockeysport.
Naast de opleidingstrajecten richt het RTC zich op een aantal belangrijke nevenactiviteiten die indirect bijdragen aan de hoofddoelen, zoals verbreden van de sport, de samenwerking met scholen en de ontwikkeling “soft skills” (discipline, respect, waardering voor anderen en werken in teamverband) en Shared Respect.
Het RTC wil een nauwe samenwerking opzetten met andere takken van sport die ook een topsport programma kennen. Hierbij staat integrale kennis overdracht centraal. Onder het motto “samen zijn we sterker” wil het RTC verdere integratie bewerkstelligen. Een belangrijke peiler om dit nevendoel te bereiken is Topsport NOORD waarin sporten met een topsportbeleid reeds samenwerken.

Instroom RTC
Het RTC biedt in het seizoen 2015-2016 plaats aan maximaal 20 spelers en 2 goalies.
Spelers kunnen via het scoutings programma van de NIJB in aanmerking te komen voor deelname aan het RTC of zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Iedere aanmelding wordt behandeld door de instroomcommissie. De commissie bestaat naast de voorzitter (de Operationeel Manager) uit een technisch adviseur van de NIJB en één van de trainers van het RTC.

Lees meer over het RTC IJshockey (Lion Hearts) op hun website.

« Ga terug