Nieuws

Dopingvoorlichting nieuwe stijl: GOUD

dopingvoorlichting-nieuwe-stijl-goud-2015-08-26

Sinds kort worden de dopingvoorlichtingen, in het kader van de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport, volledig afgestemd op het kennisniveau van de sporter en de fase waarin hij/zij zich bevindt. De doorlopende leerlijn Dopingvrije Sport beschrijft per leeftijds- en ontwikkelfase welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn voor een dopingvrije sport. Aansluitend op deze fasen zijn drie verschillende voorlichtingen voor sporters ontwikkeld:

• brons (eerste voorlichting/ introductie doping)
• zilver (info brons al bekend/ oefenen vaardigheden/ praktische aanpak/ o.a. DopingwaaierApp)
• goud (o.a. ins en outs van de Whereabouts en dilemma’s)

Qua kennis wordt er telkens een stapje bijgedaan. De voorlichtingen worden ingevuld door de DopingAutoriteit, en onderdelen ervan zullen in de toekomst ook online aangeboden worden.

Op woensdag 16 september organiseren wij een dopingvoorlichting GOUD (met zilveren randje) die specifiek bedoeld is voor topsporters met een A-, B- of HP-status. Daarbij gaan we er vanuit dat de topsporters die zich hiervoor aanmelden al bekend zijn met de informatie uit de brons-voorlichting/ algemene kennis over doping hebben.

Datum: woensdag 16 sept. 2015
Locatie: Sportstad Heerenveen, vergaderzaal 1 (3e verdieping)
Starttijd: 20.00 uur
Duur: 1 – 1,5 uur
Aanmelden: mail je naam, sport en NOC*NSF-status naar m.haak@topsportnoord.nl

« Ga terug